تبلیغات
اوقات بی كاری در ... - قوانین مورفی
اوقات بی كاری در ...

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

قوانین مورفی

قوانین مورفی توسط شخصی بنام كاپیـتـان ادوارد مورفی مهندس نیروی هوایی،
در سـال 1949 پـا بـه عـرصه حضور گذاشت . وی هنگامی كه روی پروژه ای در
نیـروی هـوایــی مشغول بررسی روند كار بود متوجه شد كه تراسفورماتوربه صـورت
نـادرسـتی سیم پیچی شده در مـورد تكنسین مربوطه چنین گفت:"اگر این تكنسین
راهی باشه تا بتونه كـارشـو درسـت انـجـام نده، اون راهو پیدا میكنه."
قـوانین مورفی اكنون افزون بر هـزاران قانون می بـاشد كـه توسط افراد گوناگون در سراسر
جهان گرد آمده و مـجـموعـه ای ازقـوانـیـن حـاكـم بر زنـدگی هسـتند كـه اكثر آنها از بدبینی
نشات گرفته و جنبه شوخی دارند امـا بسـیاری از آنها نیزعینیت و واقعیت دارند.
اكنون به برخی از این قوانین توجه كنید:

1- اگـر قـرار بـاشه كاری خراب بشه و درست پیش نره، حتما خراب می شـه آن هـمدر نامناسبترین زمان!

2- اگر احتمال داشته باشه چندین كار خراب بشه، آن كـاری كه بیشترین ضرر راخواهد زد درست پیش نخواهد رفت!

3- همه چیز در حال بدتر شدن است!

4- لبخند بزنید فردا همه چیز بدتر و وخیمتر خواهد شد.

5- احتمال آنكه یك شیء آسیب ببیند نسبت مستقیم دارد با ارزش آن!

6- همه كارها بیشتر از آنچه تصور میكنید بطول خواهد انجامید!

7- اگر شما تصمیم به انجام كاری میگیرید پیش ازآن لازم است ابتدا كار دیگریرا انجام دهید!

8- هر راه حلی مشكل جدیدی پدید می آورد!

9- شما هنگام صبحانه خوردن هیچگاه نمیتوانید تعیین كنید كدام طرف نان را بایدكره بزنید!

10- هرگاه جسم بـا ارزشی از دست شما به زمین می افتد به غیر قابل دسترس ترینمكان میرود (حلقه برلیان یا داخل سطل زباله می افتد و یا در چاه فاضلاب)!


11- شما هر موقع دنبال چیزی می گردید هـمیشه در آخـرین مـكانی كه آن را جستجومیكنید می یابیدش!

12- هیچ اهمیتـی ندارد كه شما به چه اندازه دنبال جنسی بگردید به محض آنكه آنرا خریدید آن را در مغازه ای دیگر ارزانتر خواهید یافت!

13- همواره در خیابان در هنگام رانندگی ماشینها در لاین دیگر سریعتر حركتمیكنند!

14- زمانی كه دستگاه معیوب خود را نزد تعمیركار می برید كاملا بی عیب و درستكار خواهد كرد!

15- هر فردی راهی برای ثروتمند شدن در ذهنش دارد كه عملی نمیباشد!

16- هر چیز خوب در زندگی یا غیر قانونی است ویا غیر اخلاقی و یا چاق كننده!!

17- هر كسی پول بیشتری دارد حكمرانی میكند!!

18- هیچ عمل نیكی بدون مجازات نخواهد ماند!!

19- هرگاه شما چیزی را در جای امنی قرار میدهید تا گم نشود دیگر هیچگاهنمیتوانید پیدایش كنید!

20- در ورزش گلف بهترین ضربه ها همیشه زمانی زده میشود كه تنها باشید وبدترین آن هنگامی كه در جمعی بازی می كنید و یا با فردی بازی میكنــید كهمیخواهید او را با بازی خود تحت تاثیر قرار دهید!!

21- هر چیزی را كه می خواهید، نمیتوانید داشته باشید و آنچه را كه داریدنمیخواهید!

22- احتمال آنكه كاری را كه انجام میدهید دیگران ببـینند نـسب مسـتقیم داردبا میزان احمقانه بودن كار شما!

23- سنگین بودن ترافیك نسبت مستقیم دارد با میزان عجله شما برای زود رسیدن بهمقصد!

24- هنگام ورود به پمپ بنزیـن جـایگاهـی را كه انتخاب می كنید همیشه طولانیتر از جایگاه های دیگر خواهد بود.

25- هیچ اهمیتی ندارد من كجا میروم، من آنجا هستم!

26- هر كسی میتواند مدرك دانشگاهی بگیرد اما صاحب عقل نخواهد شد!

27- زباله از خلاء بیزار است آنقدر انباشته میگردد تا فضای موجود را پر كند!

28- هرگاه كفش نو را برای اولین بار به پا كنید همه پایشان را روی آن خواهدگذاشت!

29- زمانی كه می خواهید لكه روی شیشه پنجره را پاك كنید همیشه لكه سمت دیگرشیشه میباشد!

30- قانون بقاء كثیفی: برای تمیز كردن هر چیزی چیز دیگری باید كثیف گردد!!

31- اگر امری احتمال دارد اتفاق بیافتد و خیلی هم خوشایند باشد،هرگز اتفاقنخواهد افتاد!

32- اگر حق با شما باشد هیچكس حرف شما را باور نخواهد كرد!

33- قوانین مانند تار عنكبوت می باشند تنها افراد ضعیف و فقیران به دام آنمیافتند در صورتی كه ثروتمندان و صاحبان قدرت آن را پاره كرده و میگریزند!!

34- دو عنصر در طبیعت فراوان میباشند: یكی هیدروژن و دیگری حماقت!!

35- جاده رسیدن به موفقیت همواره در دست ساختمان است!

36- هرگاه چیـزی را دور بیاندازید به محض آنكه دیگر به آن دسترسی نداشتهباشید به آن نیاز پیدا خواهید كرد!

37- كار تیمی همواره ضروری می باشد چون به شما اجازه می دهـد تـا در صورتبروز مشكل فرد دیگری را نكوهش كنید!

38- احتـمـال آنـكه طـرف نانی كه به آن كره مالیده شده است بروی فرش بیافتدنسبت مستقیم دارد به قیمت فرش!

39- شما هیچگاه نمی توانید با نگاه كردن به خطـوط راه آهـن، بـگویـید كه قطاراز كدام سمت خواهد آمد!

40- 0 = ثابت = عقل*زیبایی*در دسترش بودن
(معادله یـافتـن همسر بـه ایـن مفـهوم كـه هیـچ دختـر و زنی وجود ندارد كه هرسه این خصوصیات را دارا باشد)!!

41- ماشینی كه روبروی شما در حركت است همیشه سرعتش از شما كمتر است!

42- هر چه عقیده ای مسخره تر باشد احتمال موفقیت آن بیشتر می باشد!!

43- افرادی كه می توانند بهترین نصیحت ها را بكنند، نصیحت نمی كنند!!

44- دود سیگار هـمواره به سمت افراد غیـر سیـگاری حـركت خواهد كرد، بدون توجهبه سمت وزش باد!

45- جای پارك مناسب ماشین همیشه سمت دیگر خیابان میباشد!

46- برای هر عملی یك انتقاد برابر و مخالف آن وجود دارد!!

47- دوستان می آیند و می روند اما دشمنان انباشته میگردند!

48- هرگاه به دروغ به رئیس خود بگویید كه علت تاخیر شما پنچر شدن چرخماشینتان بوده روز بعد چرخ ماشین شما پنچر خواهد شد!

49- تقریبا داخل شدن به كاری از خارج شدن از آن آسانتر است!

50- هیچ چیز هیچگاه بهتر نشده و نخواهد شد!

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : saeed

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان